В зависимост от подредбата залата е с капацитет до 30 седящи места. В случай, че по време на събитието е необходима промяна на подредбата, мебелите са на разположение (ако са нужни повече), както и могат да бъдат изнесени извън залата (ако е необходимо по-голямо празно пространство).

П-образно – до 12 места в залата

При П-образна подредба с маса / място за работа пред всеки участник, капацитетът на залата е до 12 седящи места.

Предимствата на тази подредба са, че улеснява контакта между водещия и участниците, както и че участниците се виждат по между си. При П-образната подредба всички виждат еднакво добре оборудване, поставено отпред (флипчарт, мултимедия, други помощни визуални материали), раздаването на материали от страна на водещия е лесно и бързо, както и всеки участник има място за писане пред себе си. Тази подредба дава възможност и за работа в малки групи, като допълнителни столове бъдат поставени от вътрешната страна на П-то.

Недостатък на П-образната подредба е, че масите играят роля на физическа бариера както между участниците, така и между тях и водещия.

Класна стая – до 12 места в залата

При подредба Класна стая с чинове капацитетът на залата е до 12 седящи места.

Основното предимство на класната стая е, че всеки участник има място за писане пред себе си, както и че всички са обърнати към водещия. Тя също така улеснява зрителния контакт между водещия и отделните участници.

Недостатък е, че атмосферата, която създава е по-формална и е възможно да бъде асоциирана с училище.

Театър – до 30 места в залата

При подредба Театър, където столовете са разположени на четири реда с пътека по средата за по-лесен достъп до местата от всички страни, капацитетът на залата е до 30 седящи места. При тази подредба в залата се добавя и допълнителна закачалка за връхни дрехи и чанти.

Тази подредба е изключително подходяща за събития, в рамките на които пред участниците ще бъде представяна информация / ще бъде водена лекция.

Недостатъците са свързани с затрудненото общуване между отделните участници, както и с невъзможността да се работи в малки групи. Водещият също така няма близък контакт с участниците, а те не разполагат с място за писане пред себе си. Употребата на флипчарт и други помощни визуални материали при такава подредба е неефективно.

Полукръг – до 20 места в залата

При подредба Полукръг без маси (с изключение на маса за водещия / презентатора и помощна маса, ако е необходимо), капацитетът на залата е до 20 седящи места. При тази подредба в залата се добавя и допълнителна закачалка за връхни дрехи и чанти.

При подредба в полукръг или кръг водещият има визуален контакт с всички участници, както и те могат свободно да общуват по между си. Тази подредба създава по-неформална атмосфера за дискусии и споделяне на идеи.

Недостатък е, че участниците нямат място за писане пред себе си.

Конферентна маса – до 16 места в залата

При подредба Конферентна маса капацитетът на залата е до 16 седящи места.

Конферентната маса е изключително удобна, когато в рамките на срещата ще се работи с документи, допълнителни материали или ще се водят записки. Подходяща е за продължителни срещи, той като създава необходимия комфорт на всеки участник (всеки може да постави кафе или чай пред себе си, да ползва различни печатни материали, както и да пише).

От друга страна конферентната маса създава по-формална атмосфера, която е възможно да затрудни свободните дискусии и споделянето на мнения. В допълнение седящите „начело на масата“ е възможно да бъдат възприемани като участници с по-висок статус или власт, което допълнително да формализира общуването.

Свържете се с нас!

Ако искате да ползвате залата или да зададете въпрос се свържете с нас

0879-06-15-01

0879-06-15-03

или попълнете формата.

Задължителен е само телефонът.


Искам да ползвам залата:
Как да подготвим залата?
Допълнително:Информация, въпроси:


Данни за проформа

Ще се свържем с Вас при първа възможност за уточняване.

© 2016 Зала Велтер